resuscitace - fotka

Kursy pierwszej pomocy są na wysokim, profesjonalnym poziomie dzięki instruktorom z wieloletnim doświadczeniem w ratownictwie medycznym.

Doświadczenia praktyczne przy ratowaniu życia nadają kursom większą wartość, ponieważ wiedza teoretyczna jest weryfikowana w sytuacjach kryzysowych.

Wyposażenie techniczne kursu na profesjonalnym poziomie pozwala nam być liderem w kursach pierwszej pomocy.

resuscitace - fotka

Trening w symulowanych warunkach jest jedynym sposobem na utrzymanie umiejętności w resuscytacji.

Brak funkcji życiowych wymaga natychmiastowej reakcji ratownika. Ratujemy największą wartość – ludzkie życie

resuscitace - fotka

Dokładamy wszelkich starań, aby kurs naprawdę dał niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności w ratowaniu ludzkiego życia.

Swoją pracę wykonujemy ze świadomością, że to czego Państwa nauczymy, może zdecydować o ludzkim życiu. To jest misją naszych kursów.

Wysokie standardowe podejście naszych instruktorów do uczestników kursu wynika z ich oddania do pracy i profesjonalizmu.

 

Kształcenie w natychmiastowej resuscytacji

Brak funkcji życiowych lub ich nagła zmiana, to sytuacje, w których konieczne jest podjęcie przez pracowników ochrony zdrowia szybkich decyzji i działań. Nagłe wypadki wymagają natychmiastowej reakcji i pomocy. Momenty te są trudne, ponieważ z koniecznością wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) nie spotykamy się w codziennym życiu.

 

Gwarancja kursu przez Naczelną Izbę Lekarską

Gwarancja kursu "Natychmiastowa resuscytacja i nagłe stany" przez Naczelną Izbę Lekarską Kurs jest przeznaczony dla lekarzy w sektorze ambulatoryjnym i w sektorze szpitalnym. Za bierne uczestnictwo należy się 5 punktów. Dla każdego uczestnika jest przygotowana publikacja z notatkami z wykładów i algorytmami RKO.

 
 

Treść kursu „Natychmiastowa resuscytacja i nagłe stany“

Treścią kursu są procedury w resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (Europejska Rada Resuscytacji ERC 2015). Teoretyczna część kursu ma formę wykładów z dyskusją, praktyczna część formę warsztatów z ćwiczeniami resuscytacji w symulowanych warunkach. Do treningów używane są manekiny i symulatory z możliwością elektronicznej kontroli jakości i skuteczności resuscytacji i jej oceny.

 

„Natychmiastowa resuscytacja i nagłe stany“ – Galeria kursu

Treningi z wykorzystaniem symulatora SimMan